søndag 8. september 2013

EN KOLLEGA SLUTTER..........

.... og slik ble hennes kort. Hennes jobb besto blant annet i å holde det rent over alt unntatt på gulvene. Da jeg ikke fant noen vaskekone syntes jeg dette digistempelet fra Digital Pencil Too passet så godt.

1 kommentar: