lørdag 29. november 2014

DÅPSKORT

 Vi var så heldige å bli spurt om ville være faddere i dåp. "Dåpsbarnet" skal konfirmeres i mai 2015 og ettersom han ikke var døpt før ble han døpt 9. november.
 Jeg fikk bestilling på to av disse dåpskortene og det i midten var fra oss.